Afkoop van je lijfrente bij arbeidsongeschiktheid is toegestaan

Een lijfrente mag je in principe niet afkopen. Doe je dat wel dan betaal je belasting over de afkoopsom plus revisierente (20%). De totale heffing kan dan oplopen tot bijna 70%. Dit geldt niet voor afkoop van een kleine lijfrente. En dit geldt ook niet als je arbeidsongeschikt bent. Afkoop van je lijfrente bij arbeidsongeschiktheid is toegestaan. Let op, er geldt een maximum en je moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Maximum bedrag afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Het bedrag dat je maximaal mag afkopen zonder dat je revisierente betaalt is € 50.063,- (bedrag 2024) per jaar. Wanneer je inkomen hoger was dan dit bedrag, mag je ook een hoger bedrag afkopen, namelijk het gemiddelde van je inkomen van de afgelopen 2 jaar, maar niet meer dan € 137.800,- over 2023 en € 128.810,- over 2022.

Over het meerdere betaal je wel revisierente

Wanneer je een hoger bedrag afkoopt, dan betaal je over het meerdere wel revisierente.

Voorwaarden voor afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

In de wet zijn de voorwaarden opgenomen om voor afkoop in aanmerking te komen.

  1. Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  2. Je bent langdurig arbeidsongeschikt

Lees ook:
Wat is eigenlijk een broodfonds

Langdurig arbeidsongeschikt

Wat onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt verstaan is uitgewerkt als volgt:

  • uit een recente verklaring van een arts blijkt dat de belastingplichtige door ziekte of gebreken op het moment waarop de verklaring is afgegeven niet in staat is volledig de werkzaamheden te verrichten waarmee vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid het inkomen hoofdzakelijk werd verdiend en hiertoe vermoedelijk in de twaalf maanden na de afgifte van de verklaring ook niet in staat zal zijn

of

  • aannemelijk is dat de belastingplichtige periodieke uitkeringen van privaat- of publiekrechtelijke aard wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt of gaat ontvangen.

Je moet dus een verklaring hebben van een arts waaruit blijkt dat je de komende maanden niet in staat bent (volledig) te werken in je ‘hoofdberoep’. De Belastingdienst verstaat onder je hoofdberoep het beroep waarmee je tenminste 70% van je inkomen verdient. Of je hebt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een instantie of verzekeraar.

Foto: Andrea Piacquadio – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *