Disclaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. bijnametpensioen.nl en de schrijvers aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar we verwijzen of die naar deze website verwijzen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins uit.

bijnametpensioen.nl stelt de informatie op deze site alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat jij als lezer aanvaardt dat noch bijnametpensioen.nl noch de schrijvers aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die jij op basis van de gepubliceerde informatie maakt.

Auteursrecht

Informatie op deze website mag worden mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, uitgegeven of gebruikt, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat jij bijnametpensioen.nl als bron vermeldt en instemt met hetgeen onder de disclaimer is opgenomen. Het integraal kopiëren en publiceren van blogs is niet toegestaan.

Betaling en annulering

bijnametpensioen.nl organiseert events, seminars en workshops. De kosten van de events, seminars en workshops voldoe je direct bij aanmelding of na ontvangst van een factuur. Na ontvangst van de betaling is de aanmelding definitief. Wanneer je niet tijd betaalt, komt de reservering te vervallen.

Bij annulering van jouw aanmelding voor het event, seminar of de workshop restitueren we jouw betaling niet.

Voor onze events, seminars en workshops gelden minimum aantallen deelnemers. Wij behouden ons het recht voor de seminars en workshops te annuleren wanneer deze aantallen niet worden gehaald. In dat geval restitueren we jouw volledige betaling.