Hoe zit het precies met de AOW voor een zzp’er

Wanneer je werkt als zelfstandig ondernemer bouw je gewoon AOW op. In tegenstelling tot je pensioen is de AOW niet afhankelijk van het wel of niet werken in loondienst. In deze blog lees je hoe het precies zit met de AOW voor jou als zzp’er of ondernemer.

AOW voor zzp’er is een basisvoorziening

Wanneer je met pensioen gaat, dan wordt de basis gevormd door de AOW. Voor de gemiddelde Nederlander bestaat de helft van het pensioen uit AOW, de andere helft wordt opgebouwd via een werkgeverspensioen of een eigen oudedagsvoorziening. Iedereen in Nederland, dus ook de zzp’er heeft recht op een AOW-uitkering.

Lees ook:
Lijfrente en pensioen, wat is het verschil

AOW-bedragen 2024

De hoogte van de AOW-bedragen die jij als als zzp’er gaat ontvangen is afhankelijk van je burgerlijke staat op het moment dat jij de uitkering krijgt. Verandert je burgerlijke staat, dan verandert ook je bedrag.

De bruto AOW-uitkering voor mensen met een partner bedraagt € 1.047,60 per maand. Dat is netto € 991,87 per maand.

De bruto AOW-uitkering voor een alleenstaande bedraagt € 1.541,53 per maand. Dat is netto € 1.459,53 per maand.

Korting voor buitenlandjaren

Bovenstaande AOW-bedragen gelden per januari 2024 en gaan uit van een volledige AOW. Mensen met buitenland jaren worden gekort op de AOW-uitkering. De korting is 2% per jaar dat je niet in Nederland bent geweest.

AOW-leeftijd

Het moment dat jij een AOW-uitkering gaat ontvangen is afhankelijk van het moment dat jij de AOW-leeftijd bereikt. De AOW-leeftijd is sinds enkele jaren aan het stijgen en zal naar verwachting de komende decennia door blijven stijgen.

De AOW-leeftijd is voor de jaren tot en met 2029 definitief vastgesteld. Daarna is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Onderstaand tref je de AOW-leeftijd aan voor de komende jaren. De prognose voor de jaren erna heb ik er ook bij gezet.

2023: 66 jaar en 10 maanden
2024: 67 jaar
2025: 67 jaar
2026: 67 jaar
2027: 67 jaar
2028: 67 jaar en 3 maanden
2029: 67 jaar en 3 maanden
|
2040: 68 jaar
|
2050: 69 jaar
|
2070: 70 jaar

De AOW-leeftijd voor over 5 jaar wordt ieder jaar aan het eind van het jaar berekend. Eind dit jaar (2024) wordt de AOW-leeftijd voor 2030 bekend gemaakt.

AOW is niet flexibel

De ingangsdatum van de AOW kun je zelf niet aanpassen. Dus als je eerder wilt stoppen met werken, dan kun je de AOW-uitkering niet eerder laten ingaan. Andersom kan ook niet, als je langer doorwerkt, kun je de ingangsdatum ook niet uitstellen.

AOW betalen

De AOW-premie wordt betaald via de inkomstenbelasting. Een deel van de belasting die je betaalt, wordt gebruikt om de AOW te financieren. De werkenden van nu betalen voor de AOW-gerechtigden van nu. Doordat jij nu belasting betaalt, draag jij dus ook jouw steentje bij aan de AOW.

Lees ook:
Krijgt een nabestaande van een zzp’er een ANW-uitkering?

AOW is de basis voor jouw pensioenplanning als zzp’er

De AOW-uitkering is de basis voor jouw pensioenplanning. Maak een inschatting van hoeveel geld jij per maand nodig hebt vanaf jouw pensionering. Kijk vervolgens hoeveel AOW jij krijgt per maand. Tel daarbij op het pensioen dat jij al hebt opgebouwd. Het verschil met het benodigde bedrag per maand is wat jij de komende tijd bij elkaar moet sparen.

Foto: Suganth – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *