Is pensioen voor een zzp’er verplicht?

Ben je als zzp-er verplicht om pensioen op te bouwen? Het antwoord op die vraag is in principe nee. Pensioen opbouwen is voor een zzp’er niet verplicht. Maar er zijn een paar uitzonderingen. En mogelijk gaat dit veranderen in de toekomst. Het kabinet wil de pensioenopbouw voor zzp’ers stimuleren.

Pensioen voor een zzp’er niet verplicht

Als zzp’er bepaal jij zelf of, wanneer en hoe je pensioen gaat opbouwen. De vraag óf je pensioen gaat opbouwen is eigenlijk niet een echte vraag. Want ooit ga je met pensioen en dan heb je inkomen nodig om van te leven. Wanneer je pensioen gaat opbouwen bepaal je wel helemaal zelf. Als je als zzp’er begint, is pensioen niet het eerste waar je aan denkt, en zeker ook niet het eerste waar jij je geld in gaat investeren. Het aanleggen of op peil houden van een buffer is dan belangrijker dan sparen voor later.

Lees ook:
Top 5 pensioentips voor de zzp professional

Hoe je pensioen gaat opbouwen is ook helemaal vrij. Er zijn verschillende opties om pensioen op te bouwen. Je kunt in sommige situaties pensioen opbouwen bij een pensioenfonds.

Daarnaast is het mogelijk om een lijfrente te sparen. Dat kan in een verzekering, op een bankrekening of een lijfrente beleggingsrekening.

Lees ook:
Alle pensioenmogelijkheden voor de zzp’er op een rij

Maar het is ook mogelijk om op een andere manier pensioen op te bouwen. Denk aan ‘gewoon’ sparen of beleggen. Dan maak je geen gebruik van de mogelijkheid om belastingvrij geld in te leggen, maar betaal je nu belasting over het geld dat je opzij zet en betaal je ook vermogensbelasting (box 3) over je gespaarde kapitaal.

Wat voor jou het beste is, hangt sterk af van je wensen, doelen, voorkeuren en risicobereidheid.

Uitzonderingen op dat pensioen niet verplicht is

In principe ben je als zzp’er niet verplicht om pensioen, in welke vorm dan ook, op te bouwen. Maar er zijn uitzonderingen. Ben jij werkzaam als schilder of in de bouw, dan kan het zomaar zijn dat jij wel verplicht bent deel te nemen aan het pensioenfonds voor de schilder of het pensioenfonds voor de bouw.

Daarnaast zijn er beroepspensioenfondsen voor bepaalde beroepsgroepen. Denk hierbij aan apothekers, dierenartsen, fysiotherapeuten, huisartsen, loodsen, medisch specialisten en verloskundigen. Ook zij zijn verplicht pensioen op te bouwen.

Lees ook:
ZZP Pensioen bij een pensioenfonds

Plannen van het kabinet

Binnenkort treedt er een nieuw pensioenstelsel in werking. Dat geldt voor het pensioen van werknemers. Maar bij het nieuwe stelsel is ook nagedacht over het pensioen van een zzp’er. In de toelichting bij de nieuwe wet heeft het kabinet het volgende geschreven:

Zelfstandigen hebben diverse mogelijkheden om te sparen voor hun oudedagsvoorziening. De praktijk leert evenwel dat daarvan slechts beperkt gebruik wordt gemaakt. Hierdoor loopt een grote groep zelfstandigen het risico van een grote inkomensterugval bij pensionering. Het kabinet en sociale partners zijn van mening dat dit een zorgelijke ontwikkeling is en dat het van belang is dat ook zelfstandigen voldoende pensioen opbouwen. In het licht hiervan zijn in het Pensioenakkoord afspraken gemaakt over pensioensparen door zelfstandigen. De regering acht het wenselijk om te bezien hoe de pensioenopbouw onder zelfstandigen kan worden gestimuleerd.

Zoals je ziet is er geen enkele plicht. Het kabinet wil de pensioenopbouw van zelfstandigen stimuleren. Om dat te bereiken zijn er allerlei experimenten bedacht en die zullen de komende jaren worden uitgevoerd. Mocht dit evenwel niet leiden tot meer pensioenopbouw, dan is een vorm van plicht zeker niet uitgesloten. We houden het in de gaten en wanneer er interessante ontwikkelingen zijn, zullen we die uiteraard hier melden.

Naast pensioen wordt er ook over een verplichte AOV voor zzp’ers nagedacht. Deze lijkt er wel te gaan komen. Lees hier meer over de verplichte AOV voor zzp’ers.

Foto: Serg Alesenko – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *