Jaarruimte, hoeveel lijfrentepremie mag je betalen?

Als zzp’er kun je pensioen opbouwen in de vorm van een lijfrente. Je betaalt een premie en deze premie mag je aftrekken van de inkomstenbelasting. Wanneer de lijfrente gaat uitkeren, betaal je over de uitkering belasting. Hoeveel premie je mag aftrekken is afhankelijk van je inkomen. In dit artikel geef ik een uitleg over de maximale lijfrentepremie, de jaarruimte.

Jaarruimte

De maximale aftrekbare premie wordt berekend op grond van de jaarruimte. Dit geldt alleen zolang je nog geen AOW-uitkering ontvangt (logisch).

De jaarruimte is 13,3% van je belastbare inkomen, waarbij er met een aantal zaken rekening moet worden gehouden.

Je inkomen

Omdat je al een AOW-uitkering krijgt als je te zijner tijd met pensioen gaat, mag je over het eerste deel van je inkomen geen jaarruimte berekenen. Het bedrag dat je op je inkomen in mindering moet brengen bedraagt € 12.472,- (2020).

Er geldt ook een maximum inkomen. Dat maximum is € 110.111,- (2020).

Gegevens van het vorige jaar

De berekening van de jaarruimte 2020 maak je op basis van de gegevens van 2019. Je weet nu immers je belastbare inkomen van 2020 nog niet. Die weet je pas volgend jaar. Dus om die reden reken je altijd met de gegevens van het voorgaande jaar.

Hou rekening met andere oudedagsvoorzieningen

Bouw je ook pensioen op als zzp’er, omdat je verplicht moet deelnemen of omdat je een gedeeltelijke baan hebt, dan moet je daar bij de berekening van je jaarruimte rekening mee houden. Wanneer je pensioen opbouwt, dan geeft de pensioenuitvoerder ieder jaar de factor A op. De factor A staat op de Uniforme Pensioen Overzicht (UPO). De factor A maal 6,27 moet je in mindering brengen op de jaarruimte.

Wanneer je als ondernemer een oudedagsreserve vormt, dan moet je daar ook rekening mee houden. Alles wat je toevoegt aan de oudedagsreserve moet je in mindering brengen op de jaarruimte.

Rekentool

Op de site van de Belastingdienst vind je een rekentool waarmee je de jaarruimte voor jezelf kunt berekenen.

De premie betaal je vervolgens aan een verzekeringsmaatschappij voor je lijfrenteverzekering, of aan een bancaire instelling voor je lijfrente bankrekening of beleggingsrekening.

Pensioenakkoord

Minister Koolmees werkt op dit moment aan de uitwerking van een nieuwe pensioenstelsel. Daarbij is het de bedoeling dat pensioen en lijfrente meer geïntegreerd en meer uniform worden. Het lijkt er nu op dat de maximale premieruimte dan ook wordt veranderd. Voor pensioen wordt de maximale premie mogelijk 33% van het inkomen. Dat zou er op kunnen duiden dat de maximale lijfrentepremie dan ook 33% wordt. Wanneer daar meer duidelijk over wordt, zullen we dat uiteraard op deze site melden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *