Krijgt een nabestaande van een zzp’er een ANW-uitkering?

Als jij komt te overlijden, krijgen jouw nabestaanden dan een ANW-uitkering van de overheid als jij zzp’er of ondernemer bent? En hoeveel krijgen je nabestaanden dan? Wanneer je nadenkt over je pensioen, dan is het ook belangrijk om na te denken wat er gebeurt bij overlijden. En de vraag of je nabestaanden dan wel of geen uitkering van de overheid krijgen is daarbij heel belangrijk.

ANW-uitkering

De overheid keert na overlijden een nabestaandenuitkering uit onder bepaalde voorwaarden. De uitkering van de overheid noemen we de Algemene Nabestaandenwet, de ANW. Dit is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank voert de uitkering uit voor de overheid.

Wanneer komt jouw partner in aanmerking voor ANW?

Een ANW-uitkering komt tot uitkering aan jouw partner als jij bent overleden. Om als partner een ANW-uitkering te krijgen, moet de partner aan één van de volgende voorwaarden voldoen.

  • verzorgd een kind jonger dan 18 jaar
  • is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt     

De uitkering duurt maximaal tot de AOW-datum van je partner. Maar, wanneer je partner eerder niet meer aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als het jongste kind 18 jaar wordt, dan stopt de uitkering.

De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. En de ANW maakt ook geen onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen. Dus ook als zzp’er of als ondernemer komen jouw nabestaanden gewoon in aanmerking voor een ANW-uitkering, voor zover zij voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Hoeveel is de ANW-uitkering

De maandelijkse ANW-uitkering bedraagt per januari 2024 € 1.514,42 bruto. Het vakantiegeld bedraagt € 96,51 per maand en wordt jaarlijks in de maand mei uitgekeerd.

Er geldt echter een inkomenstoets. Wanneer de partner eigen inkomsten heeft dan worden die geheel of gedeeltelijk gekort. Er geldt wel een vrijstelling. Verdient een partner meer dan € 3.430 (bedrag 2024) dan wordt de ANW-uitkering volledig gekort.

Uitkering aan wezen

Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Foto: Nataliya Vaitkevich – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *