Krijgen jouw nabestaanden een ANW-uitkering?

Als jij komt te overlijden, krijgen jouw nabestaanden dan een ANW-uitkering van de overheid? En hoeveel krijgen je nabestaanden dan? Wanneer je nadenkt over je pensioen, dan is het ook belangrijk om na te denken wat er gebeurt bij overlijden. De vraag of je nabestaanden dan wel of geen uitkering van de overheid krijgen is daarbij heel belangrijk.

ANW

De overheid keert na overlijden een nabestaandenuitkering uit onder bepaalde voorwaarden. De uitkering van de overheid is de Algemene Nabestaandenwet, de ANW. Dit is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank voert de uitkering uit voor de overheid.

Wanneer komt een partner in aanmerking voor ANW?

Om als partner een ANW-uitkering te krijgen, moet de partner aan een van de volgende voorwaarden voldoen.

  • verzorgd een kind jonger dan 18 jaar
  • is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt     

De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden.

De uitkering duurt maximaal tot de AOW-datum van je partner. Maar, wanneer je partner eerder niet meer aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als het jongste kind 18 jaar wordt, dan stopt de uitkering.

Hoeveel is de ANW-uitkering

De maandelijkse ANW-uitkering bedraagt € 1.261,33 bruto. Het vakantiegeld bedraagt € 84,61 per maand en wordt jaarlijks in de maand mei uitgekeerd.

Er geldt echter een inkomenstoets. Wanneer de partner eigen inkomsten heeft dan worden die geheel of gedeeltelijk gekort. Verdient een partner meer dan € 2.705,91 (2020) dan wordt de uitkering volledig gekort.

Uitkering aan wezen

Een weeskind komt in aanmerking voor een uitkering als beide ouders zijn overleden. De wees moet jonger zijn dan 16 jaar om in aanmerking te komen voor een uitkering.

De wet gaat mogelijk veranderen

In het pensioenakkoord dat Minister Koolmees deze zomer heeft gesloten is een grote wijziging afgesproken voor nabestaandenpensioenen. Deze wijziging heeft mogelijk ook gevolgen voor de ANW-uitkering. Komende maanden verwachten wij meer nieuws hierover. Uiteraard houden wij je dan op de hoogte via deze site.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *