Pensioenadvies met partner

Bij het ‘pensioenadvies met partner’ adviseren wij hoe jullie het beste jullie pensioen kunnen vormgeven. Wij geven jullie concrete aanbevelingen, waarbij we kijken naar fiscaliteit, flexibiliteit en functionaliteit. Pensioenadvies met partner betekent dat we van beide de financiële situatie onder de loep nemen om dit op elkaar te laten aansluiten. Een leeftijdsverschil tussen partners kan namelijk invloed hebben op de invulling van pensioen. 

Nulmeting 

Om je te voorzien van het beste advies, zullen we beginnen met een nulmeting. Dit is een uitgebreide analyse van jullie situatie, waarbij jullie huidige situatie ook wordt doorgerekend. Daarbij geven wij inzicht in jullie pensioen, de AOW, eventuele andere verzekeringen en uitkeringen. En dat alles presenteren wij bruto én netto!  

Inclusief privévermogen en woning 

Wij laten niet alleen zien wat de gevolgen zijn voor jullie inkomsten. Maar wij kijken ook naar jullie uitgaven na pensionering. En eventuele overschotten of tekorten die daarbij ontstaan verrekenen wij met jullie privévermogen. Op die manier brengen wij ook in beeld hoe het er ieder jaar na pensionering voor staat met jullie privévermogen, inclusief de eventuele eigen woning. 

Na de nulmeting 

Nadat we de nulmeting met jullie hebben besproken, stellen we het advies voor je op. Hierbij houden we rekening met verschillende aspecten, zoals fiscaliteit en flexibiliteit.  

Voor zelfstandige ondernemers die de willen weten hoe ze hun pensioen moeten inrichten 

Dit pensioenadvies wordt vaak gekozen door zelfstandig ondernemers die weten wanneer ze met pensioen willen gaan, maar niet precies weten hoe ze ervoor staan en hoe ze hun pensioen het beste kunnen inrichten.  

En dit krijg je allemaal van ons 

Jullie krijgen van ons een intakegesprek, een uitgebreid adviesrapport met daarbij een overzicht met eenvoudige grafieken en alle getallen overzichtelijk in een tabel. En dat adviesrapport bespreken wij uitgebreid met jullie en wij lichten alles toe tijdens een adviesgesprek. 

  • Online intakegesprek 
  • Adviesrapport 
  • Tabellen met berekeningen  
  • Overzichtelijke grafieken 
  • Adviesgesprek op kantoor in Tilburg of online 
  • Prijs: € 1.199,- (excl. btw)