Pensioenadvies zonder partner

Bij ‘pensioenadvies zonder partner’ adviseren wij hoe je het beste je pensioen kan vormgeven. Wij geven je concrete aanbevelingen, waarbij we kijken naar fiscaliteit, flexibiliteit en functionaliteit. 

Dit advies is geschikt voor zelfstandigen zonder partner, maar ook wanneer je wel een partner hebt kun je hier gebruik van maken. Wij nemen de financiële positie van je partner indien gewenst ook mee in de totale doorrekening, maar wij zullen daarover niet adviseren. Dit advies gaat over het pensioen van jezelf. 

Nulmeting

Om je te voorzien van het beste advies, zullen we beginnen met een nulmeting. Dit is een uitgebreide analyse van je situatie, waarbij je huidige situatie ook wordt doorgerekend. Daarbij geven wij inzicht in je pensioen, je AOW, eventuele andere verzekeringen en uitkeringen. En dat alles presenteren wij bruto én netto!  

Inclusief privévermogen en woning 

Wij laten niet alleen zien wat de gevolgen zijn voor je inkomsten. Maar wij kijken ook naar je uitgaven na pensionering. En eventuele overschotten of tekorten die daarbij ontstaan verrekenen wij met je privévermogen. Op die manier brengen wij ook in beeld hoe het er ieder jaar na pensionering voor staat met je privévermogen, inclusief de eventuele eigen woning. 

Na de nulmeting 

Nadat we de nulmeting met je hebben besproken, stellen we het advies voor je op. Hierbij houden we rekening met verschillende aspecten, zoals fiscaliteit en flexibiliteit.  

Voor zelfstandige ondernemers die de willen weten hoe ze hun pensioen moeten inrichten 

Dit pensioenadvies wordt vaak gekozen door zelfstandig ondernemers die weten wanneer ze met pensioen willen gaan, maar niet precies weten hoe ze ervoor staan en hoe ze hun pensioen het beste kunnen inrichten.  

En dit krijg je allemaal van ons 

Je krijgt van ons een intakegesprek, een uitgebreid adviesrapport met daarbij een overzicht met eenvoudige grafieken en alle getallen overzichtelijk in een tabel. En dat adviesrapport bespreken wij uitgebreid met jou en wij lichten alles toe tijdens een adviesgesprek. 

  • Online intakegesprek 
  • Adviesrapport 
  • Tabellen met berekeningen 
  • Overzichtelijke grafieken 
  • Adviesgesprek op kantoor in Tilburg of online 
  • Prijs: € 999,- (excl. btw)