Er komt echt een verplichte AOV voor zzp’ers

Het kabinet heeft besloten dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen. Het is de bedoeling dat deze wet in zal gaan in 2027. Er wordt al geruime tijd gediscussieerd of die er wel of niet moet komen. Maar er komt nu toch echt een verplichte AOV voor zzp’ers.

Waarom een verplichte AOV voor zzp’ers?

De overheid wil een financieel vangnet creëren voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden. Als bescherming voor de zzp’er zelf. Maar ook willen zij voorkomen risico’s worden afgewenteld op de samenleving. Want, wanneer een zelfstandige arbeidsongeschikt wordt en er is geen financieel vangnet, dan kom je automatisch bij de overheid uit, bijvoorbeeld in de vorm van bijstand. Dat wil men voorkomen en vandaar de verplichte AOV voor zzp’ers.

Voor wie is de AOV verplicht?

De AOV wordt verplicht voor alle IB-ondernemers. Daarbij maakt het niet uit of je personeel hebt of niet. Iedereen die als ondernemer voor de Inkomstenbelasting winst geniet valt onder de verplichting. Het is dus niet alleen voor de zzp’er maar ook voor ondernemers met personeel. Het SER-advies ging nog uit van onderscheid tussen ondernemers met en zonder personeel, maar het blijkt in de praktijk lastig om dit onderscheid te maken.

Voor wie is de AOV niet verplicht?

Werk je als directeur-grootaandeelhouder vanuit je BV dan is de AOV niet verplicht. Daarbij maakt het niet uit of je personeel in dienst hebt of niet. Werk je dus als zzp’er vanuit je BV, dan ben je niet verplicht om de AOV te sluiten.

Ook wanneer je resultaat uit overige werkzaamheden geniet val je er niet onder.

Lees ook:
Is pensioen voor een zzp’er verplicht?

Hoe hoog is de verzekering?

De verzekering is 70% van je laatstverdiende inkomen tot maximaal het wettelijk minimumloon. Er geldt een wachttijd van 1 jaar. Dus wanneer je arbeidsongeschikt wordt, dan moet je het eerste jaar zelf opvangen uit eigen middelen.

De uitkering is dus maximaal ongeveer € 27.000,- per jaar.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is 6,5% van het inkomen, tot maximaal € 195,- per maand. De premie bedraagt dus op jaarbasis maximaal € 2.340,-.

Welk criterium geldt er?

“Van arbeidsongeschiktheid is sprake indien de verzekerde als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek niet in staat is met arbeid het minimumloon te verdienen.”

Het criterium wijkt af van het criterium in de WIA. Daar kun je gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Dat is hier niet mogelijk. Je bent wel of niet arbeidsongeschikt.

Opt-out

Wanneer je zelf een passendere verzekering wil, moet het mogelijk zijn gebruikt te maken van de mogelijkheid van opt-out. Uiteraard moet de passende verzekering wel minimaal gelijk zijn aan de verplichte verzekering.

Er moet nog een wetsvoorstel worden gemaakt

De komende tijd wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel, waarbij het de bedoeling is om de nieuwe wet in 2027 in te laten gaan. Tijdens het maken en behandelen van de wet kunnen er uiteraard nog veel dingen veranderen. Zodra er weer nieuws te melden is, lees je dat uiteraard op deze site.

Foto: Andrea Piacquadio – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *